Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden - Bestyrelsens sammensætning

Formand:Ole Flysta
Kærlodden 38
Tlf. 29999955
flystao@gmail.com
Kasserer:Leo Lund Mathiasen
Kærlodden 6
Tlf. 51231675
llmprivat@mail.dk
Bestyrelsesmedlem:Niels Jensen
Kratlodden 17
Tlf. 51863025
Niels.eastgaard@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:Gunnar Frees
Kratlodden 19
Tlf. 20915598
Gunnar_frees@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:Rune Holm Jensen
Kratlodden 23
Tlf. 51927576
runejensen378@msn.com
Kontakt bestyrelsen på bestyrelsen@krat-kaerlodden.dk Medlemmer har desuden mulighed for at blive tilmeldt nyhedsbreve etc. fra grundejerforeningen ved at skrive til samme adresse.