Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden - Bestyrelsens sammensætning

Formand:Steen Bakhøj
Kratlodden 21
Tlf. 40519144
Bakhoej@mail.tele.dk
Kasserer:Leo Lund Mathiasen
Kærlodden 6
Tlf. 51231675
llmprivat@mail.dk
Bestyrelsesmedlem:Niels Jensen
Kratlodden 17
Tlf. 44660414
Niels.eastgaard@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:Gunnar Frees
Kratlodden 19
Tlf. 20915598
Gunnar_frees@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:Rune Holm Jensen
Kratlodden 23
Tlf. 51927576
runejensen378@msn.com
Kontakt bestyrelsen på bestyrelsen@krat-kaerlodden.dk Medlemmer har desuden mulighed for at blive tilmeldt nyhedsbreve etc. fra grundejerforeningen ved at skrive til samme adresse.