Lokalplan:

LOKALPLAN NR. 008 - Område mellem Kratvej, Måløv Parkvej og Måløv idrætsanlæg

Vedtægter:

Vedtægter 27.04.2021

Privatlivspolitik:

Privatlivspolitik 27.04.2021

Referater fra GF Kratlodden / Kærlodden

Referat af ordinær generalforsamling 2001
Referat af ordinær generalforsamling 2002
Referat af ordinær generalforsamling 2003
Referat af ordinær generalforsamling 2004
Referat af ordinær generalforsamling 2005
Referat af ordinær generalforsamling 2006
Referat af ordinær generalforsamling 2007
Referat af ordinær generalforsamling 2008
Referat af ordinær generalforsamling 2009
Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009
Referat af ordinær generalforsamling 2010
Referat af ordinær generalforsamling 2011
Referat af ordinær generalforsamling 2012
Referat af ordinær generalforsamling 2013
Referat af ordinær generalforsamling 2014
Referat af ordinær generalforsamling 2015
Referat af ordinær generalforsamling 2016
Referat af ekstraordinær generalforsamling 2016
Referat af ordinær generalforsamling 2017
Referat af ekstraordinær generalforsamling 2017
Referat af ordinær generalforsamling 2018
Regnskab 2018 1/2
Regnskab 2018 2/2
Referat af ordinær generalforsamling 2019
Referat af ekstraordinær generalforsamling 2019
Regnskab 2019 1/2
Regnskab 2019 2/2
Referat af ordinær generalforsamling 2020
Referat af ordinær generalforsamling 2021
Regnskab 2020
Regnskab 2021
Referat af ordinær generalforsamling 2022
Regnskab 2022
Referat af ordinær generalforsamling 2023
Referat af ordinær generalforsamling 2024
Regnskab 2023
Budgetforslag for 2024
Rammer for udskiftning af legehuse